JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać je preduzeće koje svakim danom sve više napreduje i samim tim otvara nove mogućnosti saradnje i poslovanja. Širenjem palete naših usluga i modernizacijom postojećih stvorili smo nove uslove za dodante angažmane.

U smislu potpunog iskorištavanja naših kapaciteta oformili smo još jednu uslugu koja Vam stoji na raspolaganju, uslugu oglašavanja. Dakle, kod JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać možete zakupiti reklamni prostor, odnosno možete se oglašavati na dva načina:


Pokretni Jumbo plakati

U paleti svojih usluga koje pružamo građanima i klijentima, prvi na ovim prostorima uvodimo još jedan, noviji i moderniji vid usluge na području naše općine – oglašavanje putem pokretnih billboarda ili jumbo plakata.

Naime, JKP ”KOMRAD” d.o.o. Bihać posjeduje kamione smećare, koji su opremljeni po europskim i svjetskim standardima za odvoz komunalnog otpada, i čija dinamika odvoza komunalnog otpada pokriva sva gradska i prigradska naselja naše općine, a koji imaju tu mogućnost da se na njih instalira pokretni billboard ili jumbo plakat pomoću kojeg bi se mogli promovirati Vaši proizvodi i usluge.

Pokretni plakati imaju daleko najveći postotak spontanog prihvaćanja poruke i povratne reakcije ciljane publike u odnosu na sve ostale medije. Današnji potrošač je izbirljiv, ali i zaboravljiv. Istovremeno, izložen je dnevno stotinama različitih poruka koje selektivno pamti. Kod pokretnih plakata nema rizika da će prebaciti TV program zbog predugog bloka reklama, da će okrenuti stranicu u novinama ili propustiti radijsku poruku. Pokretni plakat na kamionu jednostavno morate vidjeti.

Oglasne površine su s obje bočne strane kamiona koje hvataju poglede pješaka i vozača, nalazi se uvijek na nekoj drugoj lokaciji i ne postaje monoton kao statični plakat.

 

Parking kartice

JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać vrši izdavanje parking kartica na dvije naplatne rampe, na atraktivnoj lokaciji u centru grada Bihaća:
o Rampa 1: Trg Maršala Tita – Parking zona 1
o Rampa 2: Gazi Husrev-begova ulica – Parking zona 1

Ono što Vam nudimo jeste to da se Vaš logotip (i slogan) nađe na našim parking karticama i to po veoma prihvatljivim uvjetima.

Svrha reklame je da bude viđena a mi Vam to možemo garantirati s obzirom na to da JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać dnevno u prosjeku izda preko 500 parking kartica, odnosno i do 200 000 parking kartica godišnje. Korisnik našeg parking prostora parking karticu uzima pri ulasku na parking i ona ostaje u njegovom posjedu sve do izlaska sa parking prostora.

Cijena koštanja ovog atraktivnog načina oglašavanja ovisi o ugovorenoj količini.

 

 

Pretraga

Arrow
Arrow
Slider