JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać

Ivana Frane Jukića br. 61
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4263371940001
PDV broj: 263371940001

Žiro računi kod banaka

UNICREDIT BANKA: 3385002206189938
UNION BANKA: 1020220000044244
RAIFFEISEN BANKA: 1610350014840072
VAKUFSKA BANKA: 1602010000023060
NLB TUZLANSKA BANKA: 1322602012809195

Usluge

Arrow
Arrow
Slider