JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać na terenu djeluje slijedećim jedinicama:

  1. Poslovna jedinica odvoza komunalnog otpada
  2. Poslovna jedinica javne higijene i zelenila
  3. Poslovna jedinica parkirališta
  4. Poslovna jedinica tržnica i pijaca
  5. Poslovna jedinica pogrebna djelatnost
  6. Poslovna jedinica reciklaža
  7. Poslovna jedinica javna rasvjeta

Usluge

Arrow
Arrow
Slider