Uprava predstavlja i zastupa Društvo prema trećim licima i odgovara za zakonitost poslovanja Društva, organizuje i vodi poslove Društva, izvještava Nadzorni odbor, izrađuje i nadzire realizaciju planova poslovanja, izrađuje i donosi provedbene propise za postupak nabavki, nadzire zaposlenike, zaključuje ugovore u ime Društva, te obavlja i druge poslove. Upravu čine generalni direktor, izvršni direktor za operativno tehniče poslove i izvršni direktor za ekonomske i zajedničke poslove.